Vrácení a výměna zboží

Výmena zboží

V případě zájmu o výměnu nesprávné velikosti nám zboží prosím zašlete na adresu HOUND Design s.r.o., Gelnická 1, Bratislava, 83106, Slovenská Republika spolu s průvodním dopisem (vzor zde), ve kterém uveďte číslo nákupního dokladu, název a velikost produktu, o který máte zájem. Klient v případě výměny nese veškeré náklady na opětovné zaslání zboží dle sazebníku v sekci Platba a doprava.

Vrácení zakoupeného zboží

Spotřebitel může vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení. Budeme však velmi rádi, když nám svůj důvod uvedete, neboť nám záleží na spokojenosti našich zákazníků a chceme své služby a výrobky stále zlepšovat.

Jak vrátit zboží

Zboží je možné vrátit ve stavu v jakém jste ho probírali – úplný, nepoškozené, čistý a v originálním obalu. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnosti. Pokud obal již nemáte, odstoupit od smlouvy lze i nadále, může tím však dojít ke snížení hodnoty zboží.

Zboží můžete doručit poštou na adresu:

HOUND Design s.r.o., Gelnická 1, Bratislava, 83106, Slovenská Republika. Ke zboží prosím přiložte průvodní dopis (vzor zde), ve kterém uveďte číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu. Chcete-li částku použít přímo na uhrazení nové objednávky, uveďte prosím produkt, o který máte zájem.

Peníze zpět

Platby se snažíme vždy vrátit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy v případě, že nám bylo zboží vráceno.

Reklamace

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky prodávajícího. Zákazník si může právo na opravu vadného zboží uplatnit nejlépe po dohodě s prodávajícím. Při uplatnění práva na opravu zašle zákazník reklamované zboží včetně faktury (případně jinou formu daňového dokladu) na adresu sídla prodávajícho. Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícho za vady (to jsou práva na výměnu věci, oprava, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) zašle zákazník reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu) na adresu sídla prodávajícho. Spotřebitel si nemůže libovolně vybírat způsob reklamace, ten určuje obchodník po pečlivém posouzení každé reklamace.

V případě, že reklamovaná vada byla způsobena zákazníkem, zejména poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí …). Zničení produktu kousáním, roztrháním vašim pejskem, vystavením vodě nebo čemukoliv, co narušuje integritu materiálu mimo běžného nošení není chybou výroby. Zašpinění, možné vyblednutí a roztřepení jsou známkami běžného používání, a neznamenají vadný výrobek.